Disclaimer voor channelconnectmedia.nl

18 september 2018

ChannelConnect besteedt de grootst mogelijke zorg aan de content van de website, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Sellair BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

ChannelConnect (Kamer van Koophandel: 9052705), hierna te noemen ChannelConnect, verleent u hierbij toegang tot https://channelconnect.nl/ (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
ChannelConnect behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

ChannelConnect spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ChannelConnect.
Prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hoewel ChannelConnect alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. ChannelConnect is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Echter ChannelConnect kan niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. ChannelConnect oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ChannelConnect nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ChannelConnect en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ChannelConnect, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Download

Download disclaimer PDF